fredag den 29. maj 2009

Den pinlige lov

Det er så forpulet pinligt, at vi har et kongehus, at vi formelt set lever i et monarki. Jeg vil gerne være stolt over at være dansk (hvorfor egentlig?), men det er svært, når man møder en tysker, og det skyldes ikke kun, at tyskerne tager alvorligt, at de er en af de fremmeste bærere af europæisk kultur og filosofi, at de gør så meget for at udbrede den litteratur, der skrives i landet, mens vi i Danmark intet gør, at tyskerne vinder i fodbold. Nen nej nej, det er sidespring! Spring tilbage igen.

Det er svært at være stolt dansker, når en tysker skoser vores fundamentalt udemokratiske forfatning. Det gør det ondt. Den udøvende magt er hos Kongen, og den lovgivende magt er hos Kongen og Folketinget i forening. Sådan står der i vores forfatning. Det er, skal vi tro, grundlaget for forvaltningen af den danske stat. Hvordan stemmer det overens med menneskerettighedernes forestillinger om, at alle er født frie og lige i rettigheder og værdighed? spørger tyskeren. Altså tyskeren! Hvad er en tronfølgelov? En angivelse af, hvor ulige vi er født i rettigheder og værdighed. Ja. Sådan er det.

Men det betyder ikke noget, siger jeg, siger danskeren. Det betyder ikke en skid, for Kongen, som er dronning, er bare et gummistempel. Hun er et gummistempel! Det er Folketinget, der bestemmer, der rationerer stemplets sværte. Grundloven er bare en ceremoniel tekst, som vi fejrer en gang om året. Så skal man altså ikke, tage jeres forfatning alvorligt, spørger tyskeren. Nej nej nej! Nej, da, det betyder ikke noget, siger man så. Nej da.

Men når I så kan holde forpligtende folkeafstemninger om EU magtbeføjelser, fordi jeres forfatning giver jer den mulighed, som andre landes forfatninger ikke gør, den beskyttelse af borgerne mod Folketingets magtfuldkommenhed, så skal man heller ikke tage det alvorligt? spørger tyskeren. Nej ... jo jo jo, for satan da! Det er helt alvorlig, helt afgørende med den magtspredning, den beskyttelse, som vi har i vores forfatning. Det kan man godt tage for gode varer. Lurpak, ren lurpak, det lover jeg dig!

Jeg ved ikke, hvad jeg skal stemme til folkeafstemningen om tronfølgeloven. Jeg har heller ikke fået noget valgkort, så formodentlig skal jeg slet ikke stemme. Vi skal ikke have noget kongehus. Vi skal ikke have noget monarki, nogen tronfølgelov. Om det er en pige eller en dreng, der skal have lov til at lege monark, er uendeligt ligegyldigt. Ingen skal kunne arve magt. Man skal slet ikke kunne eje så megen magt, som Grundloven tilskriver monarken.

Ingen kommentarer: