onsdag, marts 14, 2018

Afhent gratis bog i Århus

Kære læseglade århusianere

Hvem vil have en gratis bog?

Min lille roman, Piazza del Popolo, har solgt, hvad den kan sælge. Derfor kan man nu afhente et gratis eksemplar på forlaget. Det skal dog være inden for de næste to uger. Derefter vil restlageret blive makuleret.
Der ligger en stak bøger på Stig Petersens skrivebord, så spørg efter ham.
Adressen er:

Trykværket
Balticagade 10 B, 2.
8000 Århus C

Her er bibliotekernes lektørudtalelse om bogen:

"KORT OM BOGEN
Sindrig og velskrevet beretning om at slå sig til tåls med livet, sat i et flot beskrevet Rom. For læsere, der ikke er bange for at give sig i kast med et stykke underfundigt og lidt anderledes nyere dansk litteratur.

BESKRIVELSE
På en bænk i Rom ved Piazza del Popolo sidder der en gammel mand og reflekterer over tilværelsen. Han kommer her hver morgen for at se den smukke unge kvinde, han begærer, cykle forbi. Minderne om gamle kærester, konen Eva, sygdom, og særligt det dårlige forhold til sønnen Francesco, truer med at vælte hans ellers kontrollerbare tilværelse. Han er vred på livet og de skuffelser, det har givet ham, men kan han nå at finde en smule glæde, før det er for sent? Jens Peter Kaj Jensen er uddannet fra Forfatterskolen og cand.phil. i filosofi, og bor til dagligt i Madrid. Han har tidligere udgivet både romaner, noveller, faglitteratur og digte.

VURDERING
Jensen har begået en underfundig og velkomponeret bog om at slippe vreden og komme overens med de skuffelser livet har bragt. Det lyder tungt, men heldigvis er der masser af befriende humor i de groteske situationer som vores hovedperson kommer ud for. Persontegningen er nuanceret, og sproget flyder fint af sted med mange fine billeder. Bogens force er dog de fermt tegnede miljøbeskrivelser af den italienske hovedstad

ANDRE BØGER OM SAMME EMNE
Der er tematiske og stilistiske mindelser om forfattere som Sonnergaard og Wung-Sung."
Lektørudtalelse: Steffen Gordon Nielsen

onsdag, marts 07, 2018

Ja-hatten

Det er koldt, og foråret synes langt væk, så i dag vil vi varme os under ja-hatten. Vi har spurgt os selv: Hvad er det bedste, der kan komme ud af #MeToo? Hvilket udkomme kunne vi ønske os for vores to døtre og vores søn, hvis der var frit valg på alle hylder?

Vi kunne ønske os en verden, hvor formand for Det Konservative Folkeparti, Bendt Bendtsen, ikke straks ville tænke piccoline, når han så den unge Johanne Schmidt-Nielsen, og bede hende at hente en kop kaffe under TV 2's partilederrunde.

Det er en forsigtig start, men ikke ligegyldigheder: At kvinder bliver taget lige så alvorligt i en politisk debat som mænd. At vi har den samme nysgerrige forventning til, hvad kvinden har at sige, som til manden. Vi ved, at mange mænd er mere tilbøjelige til at afbryde en kvinde, der taler, end en mand. Vi ved, at mange kvinder er tilbøjelige til det samme. De har lært, at når mænd taler, tier kvinder. Det er ikke noget, man aftaler, definerer som en regel eller tænker videre over, det er slet ikke nødvendigt, for sådan reagerer vi nærmest automatisk. Mange kvinder stopper selv med at tale, når en mand afbryder dem, men ikke nødvendigvis når en kvinde gør. Måske er dette mønster en af grundene til, at det er så meget sværere at få kvinder til at være politisk aktive end mænd og til at stille op til ledende poster i boligforeningen, fagklubben eller partiafdelingen selv, hvor man har en ideologi om, at kvinder er ligeværdige.

Vi kunne ønske os en verden, hvor Dan Rachlin ikke ville finde det interessant at føre en årelang kampagne mod sangerinden Medina, fordi hun har fundet en kæreste, der er yngre end hende selv; at kvinder har samme ret som mænd til at score en på tyve, selvom de selv nærmer sig tredive.

På hylden lige over ligger ønsket om, at vores døtre ikke vil være bange for at blive skammet ud for at være for seksuelt udfordrende, hvis de tager initiativet og lægger an på en mand.

Ønsket om en verden, hvor det gælder som kutyme, at chefer eller andre overordnede ikke lægger an på eller har sex med personer, som søger job eller forhandler forfremmelse eller andre ansættelsesvilkår, finder man på en hylde fra rækken ovenover. Tænk på en verden, hvor det faktisk bliver anset for naturlig fyringsgrund, at overordnede udnytter disse sårbare øjeblikke til at komme i kanen med en person i en underordnet position.

Vi ønsker ligefrem, at #MeToo kommer til at betyde, at vores døtre skal arbejde og leve i en verden, hvor der er langt ringere mulighed for at misbruge sin arbejdsmæssige, politiske eller økonomiske magtposition over for underordnede, simpelthen fordi der er langt færre hierarkier mellem mennesker, mere fælles ledelse, ansvarsfordeling og mere lighed. Og dette er et ønske fra den aller øverste hylde.

Vi håber, at #MeToo vil betyde, at kvinder i fremtiden vil finde det lige så naturligt at sætte sig ind i venstre side af bilen, som at manden gør det. Og ikke kun i England …

Vi håber, at Vera og Serena vil leve i en virkelighed, hvor det er lige så naturligt at flytte hen, hvor kvinden har fået arbejde, som dertil hvor mandens arbejdsplads ligger. At kvinders arbejde bliver værdsat lige så højt som mænds, og at det ligeså godt kan være manden, der bliver hjemme, når barnet er sygt.

#MeToo-virkeligheden er en helt anden set fra den folkelige del af Madrid, hvor vi bor, end set fra Hollywood. Vi ved ikke, om vores to døtre og vores søn kommer til at leve i Spanien, Danmark eller et helt tredje sted. Også derfor gælder vores forhåbninger hele verden.

Når en kvinde (det er for det meste en kvinde) ansættes som parfumesælger i El Corte Inglés, det spanske Magasin, er hun på prøve i op til et år, hvorefter en stort set altid mandlig mellemleder kan indstille hende til fast ansættelse. Denne kvinde bliver aldrig filmstjerne i Hollywood; hun bliver med garanti heller aldrig millionær, men vejen til professionel succes går også for hendes vedkommende forbi en mandlig mellemleders skrivebord. Ham skal hun holde sig gode venner med, og det er ham, der definerer, hvad det indebærer. På den måde er virkeligheden alligevel den samme.

Da general Francos falangister vandt den spanske borgerkrig i 1939, blev en gammel katolsk praksis sat i system og sanktioneret af den nye fascistiske regering: Når en kvinde skulle føde, fik hun hjælp af en 'søster' fra kirken. Hvis hun var gravid uden for ægteskab eller af rød familie eller under mistanke for at leve et 'udsvævende liv', fik hun typisk at vide, at hendes barn var dødfødt. Og så blev det lille barn passet af 'søstrene', indtil de fandt en god, konservativ og gudfrygtig familie, som ville adoptere.

Denne praksis blev opretholdt til langt ind i 1990'erne, hvor Franco forlængst var død og parlamentarismen indført. Den seneste socialdemokratiske regering forsøgte at klarlægge denne historie og hjælpe kvinderne med at finde deres stjålne børn, men den nuværende konservative regering har lagt låg på. Om kirken har genoptaget denne 'adoptionspraksis', kan vi ikke vide, men dommeren Baltasar Garzón, som talte kvindernes sag, blev frataget sin bestalling.

Frem til 1981 (seks år efter Francos død og tre år efter vedtagelsen af den nye forfatning) kunne en hustru eksempelvis ikke få udstedt kørekort, tage et arbejde, få udbetalt sin løn, oprette en bankkonto eller få udstedt et pas uden sin mands tilladelse. Manden kunne derimod frasælge alt fælles gods (med fast ejendom som eneste undtagelse), uden at spørge sin hustru først. Ugifte kvinder blev betragtet som umyndige og måtte ikke flytte hjemmefra, før faren gav dem lov. Kønsrollerne er under forandring også her, men det er stadig forventningen til en kvinde, at hun har hovedansvaret for børn, madlavning og rengøring, og til manden, at han bringer penge hjem.

Derfor har man heller ingen lov om ligeløn. I Spanien får kvinder ifølge Eurostat kun 85,1 % af den løn, mændene kan hæve. Da journalisten Carlos Alsina for nylig spurgte den konservative ministerpræsident, Mariano Rajoy, om hans mening om ligeløn, var svaret, at “den slags skal regeringen ikke blande sig i”. 
  
I Danmark (og en række andre lande som England, Tyskland og Sverige) er der formelt ligeløn. Man må ikke give kvinder lavere løn end mænd (eller omvendt) under henvisning til deres køn. Men virkeligheden er, at det på mange arbejdspladser er ret simpelt at definere to stillinger, der ligner hinanden, som værende så forskellige, at denne forskel kan begrunde, at mandens giver en højere løn end kvindens.

Derfor har Island i deres ligelønslov indført en bestemmelse om, at virksomheder med flere end 25 ansatte skal bevise, at de betaler mænd og kvinder den samme løn. Det er et fremskridt.

Men det er ikke nok. For det forhindrer ikke, at de fagområder, hvor der er mange kvindelige ansatte har en tendens til at tabe lønkapløbet til fag med mange mandlige ansatte.

Vi håber, at Vera, Serena og Karl vil vokse op i en verden, hvor lønningerne i fag med mange kvindelige ansatte er lige så høje som i såkaldte mandefag. Endnu bedre ville det være, hvis betegnelserne ‘kvindefag’ og ‘mandefag’ helt forsvandt.

Når Christina tager til messe i Tokyo for at sælge det børnetøj, hun designer, vil hun gerne have en mand med. De japanske opkøbere har nemlig ry for ikke at tage kvindelige forretningsfolk alvorligt. Sådan er det uden tvivl også mange andre steder. Vi håber, det er noget, som #MeToo vil rokke ved.

Vi håber, at vores døtre og deres medsøstre bliver taget alvorligt som snedkere, filosoffer eller billedhuggere selv, hvis de ligner filmstjerner. Men vi håber lige så meget, at de kvinder, der ikke ligner vor tids filmstjerner, vil tage det som en selvfølge, at de godt kan blive skuespillere, hvis de har talent for det. At de vil turde tage det valg, fordi vi vil lægge mindre vægt på, hvordan folk ser ud, og mere på, hvad de kan, gør og vil. Og så også fordi kunsten, også filmkunsten, vil gøre mere ud af at repræsentere mennesker bredt, også hvad udseendet angår.

Vi håber, at #MeToo vil få os til at tænke ovre ikke altid at rose pigen for at være smuk og drengen for at være stærk.

I Spanien er den mandlige dominans indlejret i sproget. Hvis en kønsblandet gruppe personer omtales under et, bliver det automatisk til hankøn. Det er blot et eksempel. Det samme gælder ikke på dansk, men tænk sig at leve i en verden, hvor ‘fuldbyrdet samleje’ ikke blot betyder, at manden har fået udløsning ...

Vores håb er også, at vores børn vil vokse op i en verden, hvor mænd føler lige så stort ansvar for prævention som kvinder. Vi håber på en verden uden kræftfremkaldende P-piller.

Man kunne håbe på en verden, hvor selv paven anbefalede kondomet. Man kunne forestille sig en verden, hvor paven lige så godt kunne være kvinde som mand. Endnu bedre ville verden være helt uden pave. Det er ikke sundt at samle så megen magt hos en enkelt person. Og nu vi er ved den katolske kirke, så er det heller ikke sundt at lade personer, som er forpligtet til at leve i cølibat, arbejde med børn, sådan som det ofte er tilfældet i katolske skoler. Det vidner de tusinder af sager om præsters seksuelle misbrug af børn kun alt for tydeligt om: i Boston, i Irland og her i Spanien. Og i mindre omfang også i Danmark.

Et ønske fra en hylde ganske højt oppe på væggen er, at alle FN-lande i løbet af vores børns levetid vil forpligte sig til at konfrontere æresdrab og straffe de skyldige lige så hårdt som andre mordere. Æresdrab er et stort problem i Indien og Pakistan, men er ikke noget, som hinduer og muslimer har patent på. Mange steder i Latinamerika, fx i Brasilien og Ecuador, er det socialt accepteret, at en mand slår sin kone ihjel, hvis hun har været ham utro. Familie og venner dækker over disse mord, maskerer dem som selvmord eksempelvis, så morderen aldrig kommer for en dommer.

Et endnu mere udbredt problem er at få dømt mænd, der voldtager deres koner eller kærester. Mange steder anerkender man slet ikke, at der kan være tale om voldtægt inden for ægteskabet, fordi kvinden ses som forpligtet til at adlyde sin mand i enhver henseende. At få voldtægtsforbrydere dømt er i det hele taget et problem, da der sjældent er andre vidner end offeret og gerningsmanden. Det er vanskeligt at give et godt og effektivt svar på det problem, men man kunne starte med at tage anmeldelserne alvorligt. Man kunne instruere de vagthavende på politistationerne om at være imødekommende og lyttende i stedet for at møde en anmelder med skepsis og bebrejdelse for udfordrende påklædning eller opførsel. Man kunne minde forhørslederen om, at man altid har lov til at sige nej til sex, også selvom man selv har budt op til dans.

Tilsvarende håber vi, at #MeToo vil få den sideeffekt, at trafficking og andre former for slavehandel med tvangsprostituerede kvinder i fremtiden bliver taget mere alvorligt end hashhandel.

Det er en ordentlig hatfuld, så lad os hellere komme i gang med det samme.

God 8. marts!

Christina Catarina Altuna Aagesen & Jens Peter Kaj Jensen 

onsdag, februar 21, 2018

De får sig en god, stærk solbærsaft sammen med Tommy Olsen

En scene fra min kommende børnebog Bo fra Østerbro. Her holder Bo og Anton pause under jagten på smagehækken. De får sig en god, stærk solbærsaft sammen med Tommy Olsen.

tirsdag, februar 20, 2018

Min første børnebog på vej

Til foråret udkommer min første børnebog. Den udgives på forlaget Vilde dyr, og titlen er Bo fra Østerbro

Niels Thomas Jensen har illustreret.

Her er Bo med sin far Anton foran deres hus på Østerbro (jeg skal over for kunstneren beklage inscanningskvaliteten. Billedet er knipset med en mobiltelefon; i bogen bliver det naturligvis skarpere.):


Bogen indledes sådan her:


"Hvis man tager 14’eren ud forbi caféerne ved Sortedamssøen og Trianglen og forbi sportsbanerne ved Parken og Gunner Nu Hansens Plads og videre ud til det ydre Østerbro, så kommer man til Svanemøllehallen. Det er der, man skal stå af. Så smutter man gennem tunnellen under Østerbrogade og pludselig står man i den stille verden omkring Kildevældsgade, hvor næsten ingen biler kører."

Gamle anmeldelser

Gamle anmeldelser af (omend marginalt) ældre bøger:


Celeste anmeldt i Dagbladet Arbejderen
Celeste anmeldt på Litteratursiden
Celeste anmeldt på Modkraft
Kig på damen anmeldt på LitteraturNu
Kig på damen anmeldt i Weekendavisen
Kig på damen anmeldt i Information
Sofa anmeldt i Weekendavisen
Sofa anmeldt i Fyens Stiftstidende
Sofa anmeldt på Sentura 


– Og til sidst lektørudtalelserne for Piazza del Popolo og for Døgner, som ikke just blev druknet i anmeldelser:


Piazza del Popolo


"Kort om bogen
Sindrig og velskrevet beretning om at slå sig til tåls med livet, sat i et flot beskrevet Rom. For læsere, der ikke er bange for at give sig i kast med et stykke underfundigt og lidt anderledes nyere dansk litteratur

Beskrivelse
På en bænk i Rom ved Piazza del Popolo sidder der en gammel mand og reflekterer over tilværelsen. Han kommer her hver morgen for at se den smukke unge kvinde, han begærer, cykle forbi. Minderne om gamle kærester, konen Eva, sygdom, og særligt det dårlige forhold til sønnen Francesco, truer med at vælte hans ellers kontrollerbare tilværelse. Han er vred på livet og de skuffelser, det har givet ham, men kan han nå at finde en smule glæde, før det er for sent? Jens Peter Kaj Jensen er uddannet fra Forfatterskolen og cand.phil. i filosofi, og bor til dagligt i Madrid. Han har tidligere udgivet både romaner, noveller, faglitteratur og digte

Vurdering
Jensen har begået en underfundig og velkomponeret bog om at slippe vreden og komme overens med de skuffelser livet har bragt. Det lyder tungt, men heldigvis er der masser af befriende humor i de groteske situationer som vores hovedperson kommer ud for. Persontegningen er nuanceret, og sproget flyder fint afsted med mange fine billeder. Bogens force er dog de fermt tegnede miljøbeskrivelser af den italienske hovedstad
Andre bøger om samme emne

Der er tematiske og stilistiske mindelser om forfattere som Sonnergaard og Wung-Sung"

Lektørudtalelse
Steffen Gordon NielsenDøgner

"Kort om bogen
Digtkreds med et du og et jeg, der i drømmeagtige tableauer søger retning og orientering. For erfarne digtlæsere, der gerne forsøger sig med svært tilgængeligt lyrik.

Beskrivelse
Digtsamlingen er opdelt i fem afsnit, der har indbyrdes forbindelse. Digtenes jeg og du har ingen navne, og det er heller ikke nemt at fastslå deres køn. En døgnkiosks placering beskrives som "fjorten bjørne nord for 7-eleven", og et sådant sted forekommer også tiden som ophævet. Linjerne i digtene er forskudt, så hele sidens brede anvendes, og der er rytme, bogstavrim og ordspil i flere af stroferne. Jens Peter Kaj Jensen er født i 1966 og bor i dag i Spanien. Han er uddannet fra Forfatterskolen og har desuden læst filosofi på SDU.

Vurdering
Digtene er skrevet med stor energi, og man får den fornemmelse, at Jens Peter Kaj Jensen slår smut med ordene, hvilket dog ikke ændrer ved, at Døgner er en kompleks tekst, der ikke umiddelbart åbner sig for læseren.

Andre bøger om samme emne
Stilmæssigt minder Døgner fx om Bjørn Rasmussens Ming eller Kenneth Jensens Konventionel drift."

Lektørudtalelse 
Poul Flou Pedersen

tirsdag, februar 13, 2018

Ikke mindre end andre spanske mænd

Der bor en nisse i vores kvarter, en skaldet nisse med solbrændt isse og et vildtvoksende, hvidt skæg omkring det lille hoved, der er formet som en bold, der er trykket flad foroven.

Nissen er ikke mindre end andre spanske mænd på femogfirs, men mere stiv i benene, når han trisser af sted i evig pendulfart mellem skolen og La Latina-metroen, en tur på tre hundrede meter. Hans gang består af korte og langsomme skridt i serier af tre, i bedste fald, og det er sjældent, at de bringer ham helt op til metrostationen, før han igen må ned mod skolen. Ned mod skolen og den kiosk, hvor han skaffer sig det, han skal bruge for at komme gennem dagen.

Jeg har set ham her i lang tid nu, fire år, måske, og jeg har aldrig set ham i selskab med nogen. Jeg har aldrig hørt ham tale. Hvad der har undret endnu mere er, at jeg aldrig har set nogen kigge på ham. Han ser ellers rar ud. Flere gange har jeg spurgt andre forældre ved skolen, om de vidste, hvem han var. Jeg har beskrevet ham, endda udpeget ham, men ingen synes at have set ham før, selvom jeg ser ham her hver eneste dag. Faktisk virker det, som om ingen kan se ham, selv når jeg med mit diskrete nik har angivet, hvor han står. Indimellem tænker jeg, han er usynlig for alle andre end mig. Måske er han simpelthen mit eget indre produkt, en stædig fantasi. Blot mener jeg ikke at lide af netop den slags virkelighedsforskydninger.

Når jeg siger, at han ser rar ud, mener jeg ikke, at han har et udpræget varmt ansigtsudtryk; nissen er nærmest udtryksløs. Det er, som om det koster ham så store anstrengelser at drage luft ned i lungerne, at der ikke er råd til et smil. Eller til det modsatte.

Jeg så ham på fortovet foran kiosken igen i dag, da jeg var på vej hjem efter at have afleveret børnene ved skolen. Idét jeg passerede ham, hørte jeg en underlig hulken fra hans strube, og jeg nåede at tænke, hvad han dog kunne være så ulykkelig over. Hvordan kunne denne morgen være så meget værre end den i går? Det var en arrogant og ufølsom tanke. Jeg ved intet om størrelsen af hans indre liv, jeg kender ikke farverne på hans nattehimmel.

Så vendte jeg mig og så ham. Han græd ikke, men lo. Han grinte, så det knirkede i hele hans bundfrosne krop. Det var som at overvære en endeløs orgasme, en overvættes vellykket rus, som skyllede igennem ham igen og igen. Jeg snappede efter vejret.


Jeg kan ikke grine sådan, tænkte jeg.

torsdag, februar 08, 2018

Kierkegaard kaster skygge på mit arbejdsbord

Mit foldede lommetørklæde kastede i dag en romantisk skygge over mit arbejdsbord. Jeg har indimellem drømt om, at nogen ville sige, jeg var som snydt ud af næsen på Søren Kierkegaard. Det er aldrig sket. Nu ved jeg, at det er, fordi det faktisk forholder sig omvendt.