fredag den 26. juni 2009

KU-toppen bekender kulør som antidemokrater

"Fattige må hjertens gerne stemme. De, der lader staten forsørge dem, er omvendt ganske oplagt inhabile, og kan passende fratages deres stemmeret", skriver Martin Seebach, som er medlem af Konservativ Ungdoms øverste ledelse på KU's debatforum.

Folkepensionister, SU-modtagere, invalidepensionister, bistandsklienter, kunstnere på stipendier eller livsvarige ydelser ... I er ikke subjekter for landets ledelse, men umælende undersåtter, hvis det står til denne del af højrefløjen. Husk det!

6 kommentarer:

Simon sagde ...

Intet fra den kant kan efterhånden undre. KU er et godt eksempel på, at et ungdomsparti kan agere prøveballon for ekstreme holdninger, såsom flad skattestruktur og fratagelse af stemmere. Så kan moderpartiet vælge mellem: "Uhada, så slemme er vi altså ikke", eller: "Det lyder sørme interessant, det må vi se nærmere på".

Anders Vægter Nielsen sagde ...

Ifølge det citerede er der vel ikke tale om, at "de fattige" opfattes som umælende, ikke direkte i hvert fald - det nævnes jo, at "de gerne må stemme". Det angives tværtimod, at det er dem, der supporterer dem, der skal fritages deres stemmeret. Så konklusionen af det korte citat - hvis man tager det alvorligt, hvad der indrømmet er mange grunde til at lade være med - må være, at når vi nu har disse fattige, der modtager støtte fra det offentlige, må de,desværre, forstår man, bibeholde deres stemmeret, men eftersom disse samfundsnassere ikke burde støttes af det offentlige, er det det politiske bagland for dette system, der burde fratages almindelige borgerlige rettigheder. En umorsom morsomhed, med andre ord. At den stinker af menneskeforagt kan vi derimod næppe blive uenige om.

Jens Peter Kaj Jensen sagde ...

Det er sandt, Simon.

Jens Peter Kaj Jensen sagde ...

Jeg er bange for, at du har misforstået citatet, Anders. Jeg har nok klippet det for kort.

Manden skelner mellem fattige (fattige lønmodtagere) og så folk på overførselsindkomster. Fattige (lønarbejdere) må gerne stemme. Bistandsklienter og andre "socialnassere" må ikke. Det er pointen. Og det er ikke en enlig svale i KU. Det er et synspunkt med betydelig opbakning i den forening, at folk på overførselsindkomster ikke skal have stemmeret.

Anders Vægter Nielsen sagde ...

Jeg har taget udgangspunkt i det, du vælger at citere. Hvis du vil have, at man tager udgangspunkt i andet end det, må du hellere citere mere fyldigt eller rettere fyldestgørende. Ellers bliver det vist temmelig indforstået. Især hvis det forventes at man ligefrem gider tjekke KU´s hjemmeside ...

Jens Peter Kaj Jensen sagde ...

Kære Anders,

Du er velkommen til at fokusere på, hvad du vil. For mig er det interessante, at stærke kræfter i KU foreslår, at man fratager folk på overførselsindkomster deres stemmeret – præcis som man kan læse det af citatet, hvis man kigger ordentligt efter.

Det er i øvrigt ikke noget nyt synspunkt blandt ungdomspolitikerne fra de to regeringspartier. Et tilsvarende synspunkt vandt frem i VU for få år siden. Men VU's ledelse valgte at tage kraftig afstand fra synspunktet. Der var også en eller flere (jeg husker det ikke helt nøjagtigt) af fortalerne for ideen, som blev ekskluderet. Det er jo trods alt en klar reaktion, må man sige.

Formanden for KU har derimod udtalt, at der ikke vil blive tale om at ekskludere de KU-medlemmer, som arbejder for dette udemokratiske forslag i hans organisation. Om forslaget bliver vedtaget som officiel KU-politik på næste landsmøde, ville han derimod ikke gisne om.