tirsdag den 31. marts 2009

At strippe

Ved stripning kan man fjerne uønskede opløste gasser (f.eks. methan og svovlbrinte) fra grundvandet, når det skal anvendes til drikkevand. Metoden er gennembobling med luft. En af hovedbetydningerne af verbet strippe er netop at ”borttage ell. fjerne noget fra et sted.” Man kan strippe tobaksblade ved at fjerne bladenes hovedribber. Man kan strippe en bygning for inventar og installationer, så kun skallen står tilbage, eller bygningen kan renses helt ned til soklen. Her på skibet stripper vi kabiner. Vi er dem, der arbejder i hotelafdelingen som ”desser”, dvs. stewarder og stewardesser. Alt affald og efterladte effekter, bortset fra bestik og drikkeglas, puttes i kabinens skraldespand eller samles ved siden af den. Fra toilettet fjernes håndklæder, brugte plastickrus med mere. Skulle der være efterladte pengepunge, telefoner eller lignende, afleveres de i receptionen. Skraldespanden stiller vi lige ved døren, så snart vi går ind for at strippe kabinen, så den (skraldespanden) forhindrer døren i at smække i, når det vipper, og så er der plads til at udføre det egentlige arbejde i denne del af processen – stripningen af køjerne. De fleste af kabinerne har fire køjer, hvoraf to overkøjer kan slås op, men der findes også kabiner beregnet til to personer. Vi flår i fuld fart dynebetræk af dynerne og pudebetræk af puderne i de køjer, der har været i brug, og dynerne lægges i en bunke for enden af køjerne, puderne lægges på kabinens bette bord. Dyne- og pudebetrækket lægges sammen med de brugte håndklæder på lagnet i underkøjen, og vi ruller en eller to pølser, som lægges i døråbningen. Nu kan det brugte linned samles ind i bure, nyt linned kan distribueres, køjerne kan redes på ny. Med andre ord går stripningen ud på følgende: Affald samles, og det ene stykke stof efter det andet hives og flås af køjerne, rulles til pølser af stof og lægges i døråbningen til kabinen er nøgen og ikke klar til sex overhovedet. Samtidig stripper vi os selv for kræfter. En kollega har fortalt, at en desses gennemsnitlige ”levetid” er to-tre år. Herefter sætter de fysiske skavanker for alvor ind.

Ingen kommentarer: