torsdag den 4. juli 2019

Indkaldelse til 2. generalforsamling i Selskab for Filosofi og Litteratur

Tid: Lørdag den 21. september 2019, kl. 15:00 til 19:30
Sted: Poesiens Hus, Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Pl. 1, 2100 København.

Dagsorden:
15:00 Generalforsamling:
1) Velkomst
2) Valg af ordstyrer og beslutningsreferent
3) Beretning over det forløbne års aktiviteter ved formanden
4) Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
5) Diskussion af selskabets fremtid
6) Forslag til vedtægtsændringer
7) Valg af arbejdsudvalgt, formand og kasserer

17:30 Pause
18:15 Spisning
19:15 Generalforsamlingen er slut.

Herefter fortsætter vi med dagens filosofisk/litterære arrangement. Dørene åbnes for ikke-medlemmer (entré: 20 kr. for medlemmer og 120 kr. for ikke-medlemmer).
20:00 Paneldebat om aftenens emne (paneldeltagere Trine Andersen, Thomas Boberg, Søren Harnow Klausen, Susanne Jakobsen)
23:00 Fri leg
24:00 Lokalet rømmes

Tema for paneldebatten:

"Når det i Danmark tilsyneladende er blevet muligt at udgive både oversatte afrikanske romaner og danske romaner, som foregår i Afrika, skyldes det så, at andre erkendelsesteoretiske paradigmer end de europæiske har vundet indpas blandt danske læsere?"


Man kan naturligvis benytte lejligheden til at melde sig ind i selskabet. Årskontingentet er 150 kr. for studerende og 300 kr. for alle andre.

tirsdag den 2. juli 2019

Afrika i litteraturen


Selskab for Filosofi og Litteratur afholder lørdag den 21. september – i forlængelse af sin generalforsamling – et offentligt arrangement under titlen 'Tanken bag Afrika i litteraturen'

Det kommer til at foregå som en paneldebat. Endnu ligger det ikke helt fast, hvem der kommer til at sidde i panelet. Vi kan dog afsløre, at i hvert fald

  • Thomas Boberg (forfatter),
  • Trine Andersen (forfatter),
  • Susanne Jakobsen (formand for Selskab for Filosofi og Litteratur) og
  • Søren Harnow Klausen (filosof)
vil være med.

Entré:
Medlemmer: 20 kr.
Ikke-medlemmer: 120 kr.

Arrangementet vil komme til at foregå i Poesiens Hus, Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Pl. 1, 2100 København. Dørene åbnes kl. 19:30, og arrangementet slutter 24:00.

Tidligere var det den sikre ruin at udgive skønlitteratur, som foregik i eller handlede om Afrika. Sådan er det ikke længere. Siden Jakob Ejersbo i 2009 (posthumt) udgav Eksil, har en række danske forfattere taget det glemte kontinent til sig. I 2013 udgav Trine Andersen Den røde jord i Mzuzu. Peder Frederik Jensen udgav i 2016 romanen Vold. Kim Højgaard Rasmussen udgav spændingsromanen Flammetræet i 2018, og i 2019 udkom Thomas Bobergs rejsesroman Africana. Det er romaner, som alle, i hvert fald til dels, foregår i og handler om Afrika. Flere af bøgerne er blevet modtaget med stor interesse af både anmeldere og læsere. Afrikanske romaner oversættes nu også til dansk. Gyldendal udgav eksempelvis i 2010 Chimamanda Ngozi Adichies Lilla Hibiscus, og Forlaget Klim udgav i 2016 en oversættelse af Vi var fiskere af hendes nigerianske landsmand Chigozie Obioma.


Når det i Danmark tilsyneladende er blevet muligt at udgive både oversatte afrikanske romaner og danske romaner, som foregår i Afrika, skyldes det så, at andre erkendelsesteoretiske paradigmer end de europæiske har vundet indpas blandt danske læsere? Er danske læsere begyndt at tænke på en anden og mindre eksklusivt europæisk måde end tidligere? Eller hvad er det, der har åbnet danske skønlitterære læsere for det glemte kontinent?

onsdag den 5. juni 2019

Jeg er blevet sportsjournalist på BT

Ok, lad os se, om det bliver til mere, men i hvert fald har jeg skrevet en artikel om, hvad der venter Christian Eriksen, hvis han skifter til Real Madrid:

https://www.bt.dk/fodbold/b.t.-i-madrid-det-venter-eriksen-i-kongeklubben

mandag den 3. juni 2019

Brobyggerne

Så skete det: "Hvis de kommer i Folketinget, vil vi bygge en bro, så vi i samlet flok kan gå til de andre partier og sige: 'Vi bliver nødt til at have styr på indvandringen', blandt andet ved at kræve et asylstop," udtaler Dansk Folkepartis Peter Skaarup til A4 Nu. Det stærkt antidemokratiske Stram Kurs er kommet ind i varmen hos regeringens støtteparti. Dansk Folkeparti vil 'bygge bro', altså hente dele af Stram Kurs' program ind i regeringens politik. Længere tid tog det alligevel ikke.

11 spørgsmål til Mikkel Bolt

Jeg kan ikke stemme, fordi jeg ikke bor i Danmark, og det gør ondt helt ind i marven af den mindste ørenknogle. For mig er folketingsvalget en stor og vigtig fælles handling. Men sådan har jeg det
faktisk bare, viser det sig, fordi jeg er blevet snydt af det parlamentariske blændværk, som skal få mig til at tro, at jeg og resten af befolkningen besidder en politisk handlekraft.
Professor Mikkel Bolt er nemlig en meget sandere revolutionær end mig og har i modsætning til mig gennemskuet, at demokratiet nu er blevet opløst i markedet, i erhvervslivet og på børsen, sådan at de vigtigste beslutninger ikke længere gøres til genstand for demokratisk diskussion. "Det danske demokrati er tømt for politisk indhold og fyldt med overfladisk reklamesprog," udtaler han til Politiken. Og det er noget, som er sket gradvis hen over de seneste 30 år. Derfor er den bedste, vi nu kan gøre, at lade være med at stemme. For så bryder hele lortet sammen, og et nyt basisdemokrati vokser frem fra neden. Som novice ud i den sande revolutionære politiske æstetik bliver jeg nødt til at bede Bolt opklare et par af de spørgsmål, jeg sidder tilbage med:
1) Hvor langt skal stemmeprocenten ned, før hele lortet (herunder nationalstaten og kapitalismen) bryder sammen, og et nyt og reelt demokrati vokser frem fra neden? Jeg kan ikke lade være med at tænke på USA, hvor stemmeprocenten aldrig har været mærkbart over 50, så
2) hvordan har man kunnet konstatere, at denne ringe folkelige opslutning om parlamentarismen i USA har truet dens og kapitalismens og nationalstatens eksistens?
3) Kan man eventuelt mærke på Donald Trumps måde at regere på, at han er blevet ydmyg og lydhør over for befolkningen, fordi han er valgt med kun cirka 23 procent af den voksne befolknings stemmer? Eller er præsidenten eventuelt pisse ligeglad, ja, faktisk kun taknemmelig for apatien og den manglende deltagelse?
4) Hvis vi nu forsøgsvis antager, at højrefløjens vælgere ikke er synderligt interesserede i, at kapitalismen og nationalstaten bryder sammen, og derfor ikke retter sig efter Mikkel Bolts revolutionære vejledning, hvad vil konsekvensen af, at venstrefløjen undelader at stemme, så være?
5) Hvordan udviklede basisdemokratiet sig på universiteterne, da ansatte og studerende holdt op med at stemme til fakultetsråd og konsistorium?
6) Er fremvæksten af et folkeligt basisdemokrati en nødvendig følge af den ringe opslutning omkring parlamentarismen?
7) Eller er basisdemokratiet en nødvendig følge af parlamentarismens, nationalstatens og kapitalismens sammenbrud?
8) Kan alle samfundsmæssige beslutninger i et reelt folkeligt basisdemokrati træffes på lokalt niveau? Eller er der eventuelt også i sådan et samfund behov for at tage visse beslutninger (fx angående infrastrukturer, sundhedsvæsen, menneskerettigheder, retsprincipper, miljøstandarter og flygtningepolitik) på nationalt eller ligefrem overnationalt niveau? 
9) Hvis dette er tilfældet, hvordan og af hvem skal disse beslutninger så træffes, hvis ikke af et parlament, valgt repræsentativt?
10) Er det helt umuligt at forestille sig, at man kan opbygge et folkeligt basisdemokrati, som overtager ansvaret for beslutninger, som før blev truffet af en økonomisk elite, samtidig med, at man opretholder og bakker op om et parlament?
11) Hvis de vigtigste beslutninger ikke længere gøres til genstand for demokratisk diskussion på grund af en indholdsmæssig tømning af demokratiet, som har fundet sted inden for de seneste 30 år, var det så tidligere, fx for 35 år siden, sådan, at de vigtigste samfundsmæssige beslutninger blev truffet i Folketinget?

onsdag den 29. maj 2019

Maler aben


Først var der det dejlige, farverige vægmaleri i venstre side af dette første foto.

Et par år senere fortsatte en fantastisk reliefkunstner rundt om hjørnet og gjorde den første gadekunstners åbne motiv til en chimpanse. Det er jo urimeligt godt set – og gennemført. Det er et møde mellem kunstnere og kunstarter, som kun gadens frie rum giver mulighed for.Og så blandede den sociale virkeligheds stemme sig pludselig også. “Din gadekunst får min husleje til at stige”, står der med skæmmende, sort skrift hen over det oprindelige kunstværk, som man kan se på dette andet foto. Jeg synes, det er en skam at overmale herligheden, og jeg har vanskeligt ved for alvor at tro på den årsagssammenhæng, som skriften påstår. 

Men sandt er det i hvert fald, at ejendomspriserne her i Lavapiés, Madrid, er steget voldsomt de seneste to-tre år, og at mange, som har boet her i kvarteret hele livet, nu bliver presset ud til forstæderne.

torsdag den 23. maj 2019

Åbent brev til Folketinget

– en appel fra en række foruroligede borgere

Vi ser nu for første gang i mange år et utilsløret antidemokratisk parti søge valg til Folketinget. Her tænker vi naturligvis på Stram Kurs, som truer med internering af politiske modstandere i lejre og med landsforvisning af tusindvis af muslimske medborgere og borgere med etnisk oprindelse i lande, som partiets frontfigur fyndigt omtaler som 'lortelande'. 


Partiets frontfigur taler samtidig stærkt nedsættende om arbejdsløse, handicappede og andre, som befinder sig i vanskelige sociale omstændigheder, og partiet nægter at forholde sig til de menneskeskabte klimaforandringer, som synes at være vor tids største trussel mod civilisationen.

Adskillige politikere fra både venstrefløjen, højrefløjen og midten i dansk politik har allerede tilkendegivet, at de ikke vil basere deres politiske magt på samarbejde med det antidemokratiske Stram Kurs. Det, synes vi, er rigtig godt.

Men sådanne løse tilkendegivelser har vi trods alt hørt før. De har det med at miste betydning, når de står i vejen for den politiske magt. Vi har derfor skrevet en appel til politikerne om at lade handling følge ord og på en mere forpligtende måde vedkende sig bærende værdier, som vi forsøgsvis har sammenfattet i en erklæring, en sindelagstilkendegivelse, der kan sættes til afstemning i Folketinget. En del af punkterne er omskrivninger af paragraffer fra FN's verdenserklæring om menneskerettigheder. Andre er slet og ret opsummeringer af, hvad vi opfatter som grundlæggende værdier i det danske demokrati.

Punkterne er formuleret i generelle vendinger, altså ikke som konkrete lovforslag. Vi har gjort det sådan for ikke at fortabe os i uenigheder om teknikaliteter. De mange punkter er med for at vise, hvor meget der faktisk samler os. Dog er kun medtaget punkter, som det store flertal af befolkningen – på tværs af partiskel – efter vores bedste overbevisning vil kunne støtte. Intentionen med nærværende brev er at samle, men samtidigt og ikke mindst at dæmme op for antidemokratiske kræfter, der tværtimod ønsker og arbejder på at splitte befolkningen.


Venlig hilsen

Allan Hilton Andersen (oversætter), Anna Hansen (pensioneret pædagogmedhjælper), Beata O. Brammer, Bjarne Thagaard Jensen, (pedel/altmuligmand), Bo Vangsø Iversen (lektor), Christian Dyrst (musiker, komponist m.v.), Christina Reeder Ryborg Jørgensen (adjunkt), Dorte Hummelshøj Jakobsen (forfatter og redaktør), Elisabeth Halskov Jensen (psykologistuderende), Elizabeth Japsen (socialrådgiver), Flemming Chr. Nielsen (forfatter, oversætter og journalist), Helle Bøg Brandt (skolelærer), Helmuth Hauberg Mikkelsen (efterlønner), Jens Peter Kaj Jensen (forfatter), Jens Stoumann Jensen (pensionist), Jesper Brygger (forfatter), Jørgen Richter (pensioneret højskolelærer), Kaj Weber (musiker), Karl Egon Halskov (pensioneret efterskoleforstander), Kirsten Brun (forfatter), Knud Lindhart Halskov (pensioneret postbud og taxachauffør), Knud Steffen Nielsen (billedkunstner og forfatter), Lars Lynge Nielsen (pensioneret rektor), Line Vesterheim, (Pædagogisk sociolog), Lis Mulvad Kingo (mentor), Lise Bitsch Simonsen (fuldmægtig), Margit Sidsel Halskov (pensioneret efterskolelærer), Mette Richter (lektor i pædagogik), Mikkel Bruun Zangenberg (litteraturkritiker), Morten Thing (historiker), Nanna Holm (studenterpræst), Ole Bundgaard (forfatter, musiker og billedkunstner), Nora Halskov (folkepensionist), Palle Krabbe (musiker), Per Brahde (cand.mag.), Per André Sidor (Digital restaurerings- og masterings-tekniker), Pernille Clemmensen (selvstændig erhvervsdrivende og pædagog), Peter H. Olesen (sangskriver og forfatter) og Stig Halskov (musiker og tømrer).


Vi opfordrer således Folketingets medlemmer til at vedtage nedenstående tværpolitiske minimumserklæring til forsvar for Danmarks demokrati og tilliden til, at demokratiet er funderet i en retsstat. 


Folketinget konstaterer følgende og går derefter over til næste punkt på dagsordenen:∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞Det er afgørende for demokratiets måde at fungere på, 

at alle myndige borgere med dansk indfødsret, eller med et af Folketinget fastsat åremål af forudgående og sammenhængende ophold i landet, både kan stemme og opstilles til folketingsvalgene.

– at regeringen svarer sandfærdigt, fyldestgørende og hjælpsomt på spørgsmål fra Folketingets medlemmer, og at lovforslag fremsættes og behandles på en måde, som muliggør en lødig og fyldestgørende debat på grundlag af en grundig overvejelse, en folkelig høring og en saglig vurdering af implikationerne.

– at fungere på, at landets domstole tilser og sikrer, at landets love overholdes, og tilsvarende vigtigt at domstolene ganske vist finansieres af staten, men i øvrigt fungerer uafhængigt af regeringen og Folketinget.

 – at der stilles undervisningstilbud, således folkeskoler, gymnasieskoler og videregående uddannelser, med ikke-forkyndende, vidensbaseret undervisning til rådighed for borgerne på en måde og i et omfang, som gør det muligt for alle borgere at benytte sig af dem.

  at der gives mulighed for fri, vidensbaseret og ikke-forkyndende forskning inden for alle forskningsfelter, og at forskningens resultater i videst muligt omfang gøres tilgængelig for hele befolkningen.

  at der gives mulighed for at udbyde undervisningstilbud, således friskoler, efterskoler og højskoler, som ikke følger den statslige eller kommunale uddannelsesplan.

– at der stilles kunstneriske og kulturelle tilbud, således museer, teatre, koncertsale, biblioteker, medborgerhuse, legepladser, naturparker, sportsfaciliteter m.v., til rådighed for borgerne på en måde og i et omfang, som gør det muligt for alle borgere at benytte sig af dem.

– at udøvende kunstnere gives mulighed for at uddanne og udfolde sig kunstnerisk og i videst muligt omfang gøre deres kunst alment tilgængelig, og at enhver har ret til beskyttelse af de moralske og materielle interesser, der hidrører fra en hvilken som helst videnskabelig, litterær eller kunstnerisk frembringelse, som vedkommende har skabt.

– at der for alle borgere i hele landet gives gode, sunde og alment tilgængelige pasningsmuligheder for børn, som endnu ikke er i skolealderen, således vuggestuer og børnehaver.

– at der forefindes gode og tilstrækkelige landsdækkende kommunikations- og informationskanaler, således internetforbindelse, telefonnet og ukommercielt landsdækkende tv og radio m.v..

– at politi og domstole beskytter borgerne mod enhver form for vold og tyveri af personlige ejendele, og at ingen gøres til genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespondance, ej heller for angreb på ære og omdømme, og at enhver således modtager lovens beskyttelse mod sådan indblanding eller angreb. Dette gælder også indgreb og angreb fra statens side.

– at domstolene giver enhver borger lige og tilstrækkelige muligheder for at påklage ulovligheder.

– at domstolene giver enhver borger lige og tilstrækkelige muligheder for at forsvare sig mod anklager, således om fornødent med hjælp fra en beskikket forsvarer, og at ingen borger kan underlægges straf, med mindre det hinsides enhver rimelig tvivl er påvist, at borgeren på strafbar vis har forbrudt sig mod landets love, og at enhver person, der anklages for et strafbart forhold, således anses for uskyldig, indtil vedkommendes skyld er godtgjort i henhold til lov ved en offentlig retshandling.

– at ingen anses for skyldig i noget strafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse, der ikke i henhold til national eller international ret var strafbar på det tidspunkt, da den blev begået. Og tilsvarende, at ingen idømmes strengere straf end den fastsatte på den tid, hvor det strafbare forhold blev begået, og at ingen borger kan underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

– at enhver person, som opholder sig i Danmark, anerkendes som retssubjekt, således at alle sikres lige ret for loven og krav på uden nogen form for forskelbehandling at modtage lovens beskyttelse.

– at enhver, der har nået myndighedsalderen, uden begrænsninger af etniske, seksuelle, kønsmæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mulighed for at gifte sig og at stifte familie, og at alle har krav på lige rettigheder med hensyn til indgåelse at ægteskab, under ægteskabet og ved dettes opløsning, og tilsvarende at ægteskab udelukkende kan indgås med begge parters frie og fulde samtykke.

– at ingen borger med dansk indfødsret, uanset religion, politisk overbevisning eller etnisk herkomst, kan fortabe indfødsretten og de pligter og rettigheder, der følger af denne.

– at enhver borger i landet, uanset religion, politisk overbevisning eller etnisk herkomst, kan ytre sig, færdes og udfolde sig frit under skyldigt hensyn til landets love.

– at enhver har ret til at forlade et hvilket som helst land, herunder sit eget, og til at vende tilbage til sit eget land, men også at enhver frit kan vælge opholdssted inden for hver stats grænser, og at enhver har mulighed for i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse.

– at ingen underkastes vilkårlig anholdelse, tilbageholdelse eller landsforvisning.

– at enhver borger i landet har tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter, og således at ingen borger kan pålægges straf for sine religiøse eller politiske overbevisninger.

– at enhver borger i landet har menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel.

– at enhver under fredelige former frit kan forsamles og danne foreninger, men også at ingen kan tvinges til at være medlem af en forening.

– at enhver myndig borger i landet har lige adgang til offentlige embeder og hverv uden nogen form for forskelsbehandling på grundlag af køn, alder, etnisk eller social herkomst, seksualitet, politisk eller religiøs overbevisning, og tilsvarende at ingen i udøvelsen af sit arbejde eller i sin adgang til statens ydelser forskelsbehandles eller diskrimineres.

– at enhver borger har ret til alene eller i fællesskab med andre at demonstrere offentligt for politiske eller andre formål.

– at enhver borger har ret til at tilslutte sig faglige organisationer, som arbejder for at fremme medlemmernes løn- og arbejdsvilkår, og tilsvarende at enhver borger har ret til at deltage i strejker eller på anden vis aktionere fagligt for at fremme løn- og arbejdsvilkår.

– at alle landets arbejdspladser på bedst mulig måde er sikret mod ulykker og sundhedsskadelige påvirkninger af medarbejderne, og at enhver sikres hvile og fritid, herunder en rimelig begrænsning af arbejdstiden, og til periodisk ferie med løn.

– at enhver sikres lige løn for lige arbejde.

– at enhver borger inden for rimelig afstand fra sin bopæl og uden urimelig forsinkelse har adgang til kvalificeret helbredsundersøgelse, behandling og sundhedsrådgivning på hospitaler, hos praktiserende læger og i sundhedsklinikker.

– at enhver borger har mulighed for betryggende hjælp og pleje, når de ikke længere er i stand til at klare sig uden, og at borgere, som grundet arbejdsløshed eller andre uforskyldte sociale omstændigheder ikke kan forsørge sig selv, sikres overlevelsesmuligheder og et værdigt liv.

– at sikre naturens biodiversitet og luftens og grundvandets renhed.


– at landet i forpligtende samarbejde med andre lande arbejder seriøst og målrettet på drastisk at nedbringe udledningen af miljøødelæggende og klimaforandrende gifte.