mandag den 3. juni 2019

11 spørgsmål til Mikkel Bolt

Jeg kan ikke stemme, fordi jeg ikke bor i Danmark, og det gør ondt helt ind i marven af den mindste ørenknogle. For mig er folketingsvalget en stor og vigtig fælles handling. Men sådan har jeg det
faktisk bare, viser det sig, fordi jeg er blevet snydt af det parlamentariske blændværk, som skal få mig til at tro, at jeg og resten af befolkningen besidder en politisk handlekraft.
Professor Mikkel Bolt er nemlig en meget sandere revolutionær end mig og har i modsætning til mig gennemskuet, at demokratiet nu er blevet opløst i markedet, i erhvervslivet og på børsen, sådan at de vigtigste beslutninger ikke længere gøres til genstand for demokratisk diskussion. "Det danske demokrati er tømt for politisk indhold og fyldt med overfladisk reklamesprog," udtaler han til Politiken. Og det er noget, som er sket gradvis hen over de seneste 30 år. Derfor er den bedste, vi nu kan gøre, at lade være med at stemme. For så bryder hele lortet sammen, og et nyt basisdemokrati vokser frem fra neden. Som novice ud i den sande revolutionære politiske æstetik bliver jeg nødt til at bede Bolt opklare et par af de spørgsmål, jeg sidder tilbage med:
1) Hvor langt skal stemmeprocenten ned, før hele lortet (herunder nationalstaten og kapitalismen) bryder sammen, og et nyt og reelt demokrati vokser frem fra neden? Jeg kan ikke lade være med at tænke på USA, hvor stemmeprocenten aldrig har været mærkbart over 50, så
2) hvordan har man kunnet konstatere, at denne ringe folkelige opslutning om parlamentarismen i USA har truet dens og kapitalismens og nationalstatens eksistens?
3) Kan man eventuelt mærke på Donald Trumps måde at regere på, at han er blevet ydmyg og lydhør over for befolkningen, fordi han er valgt med kun cirka 23 procent af den voksne befolknings stemmer? Eller er præsidenten eventuelt pisse ligeglad, ja, faktisk kun taknemmelig for apatien og den manglende deltagelse?
4) Hvis vi nu forsøgsvis antager, at højrefløjens vælgere ikke er synderligt interesserede i, at kapitalismen og nationalstaten bryder sammen, og derfor ikke retter sig efter Mikkel Bolts revolutionære vejledning, hvad vil konsekvensen af, at venstrefløjen undelader at stemme, så være?
5) Hvordan udviklede basisdemokratiet sig på universiteterne, da ansatte og studerende holdt op med at stemme til fakultetsråd og konsistorium?
6) Er fremvæksten af et folkeligt basisdemokrati en nødvendig følge af den ringe opslutning omkring parlamentarismen?
7) Eller er basisdemokratiet en nødvendig følge af parlamentarismens, nationalstatens og kapitalismens sammenbrud?
8) Kan alle samfundsmæssige beslutninger i et reelt folkeligt basisdemokrati træffes på lokalt niveau? Eller er der eventuelt også i sådan et samfund behov for at tage visse beslutninger (fx angående infrastrukturer, sundhedsvæsen, menneskerettigheder, retsprincipper, miljøstandarter og flygtningepolitik) på nationalt eller ligefrem overnationalt niveau? 
9) Hvis dette er tilfældet, hvordan og af hvem skal disse beslutninger så træffes, hvis ikke af et parlament, valgt repræsentativt?
10) Er det helt umuligt at forestille sig, at man kan opbygge et folkeligt basisdemokrati, som overtager ansvaret for beslutninger, som før blev truffet af en økonomisk elite, samtidig med, at man opretholder og bakker op om et parlament?
11) Hvis de vigtigste beslutninger ikke længere gøres til genstand for demokratisk diskussion på grund af en indholdsmæssig tømning af demokratiet, som har fundet sted inden for de seneste 30 år, var det så tidligere, fx for 35 år siden, sådan, at de vigtigste samfundsmæssige beslutninger blev truffet i Folketinget?

Ingen kommentarer: