fredag den 4. januar 2019

Russerne kommer!


Hvor læserne her på bloggen tidligere især kom fra Danmark og Spanien, har de på det seneste for cirka 80 procents vedkommende været russere. Det er ikke, fordi danskerne og spanierne har svigtet bloggen. Besøgstallene er mangedoblet med de nye læsere fra Rusland. Det er et pudsigt fænomen, da jeg jo udelukkende skriver på dansk, men kunne det måske hænge sammen med, at jeg for et par uger siden lagde en tekst op, som handlede om den tjekkiske dissident, Václav Havel, som jeg muligvis næsten mødte i det kommunistisk ledede Prag i efteråret 1985 ved et hemmeligt møde med den illegale oppositionsbevægelse Charta 77? Teksten var mest af alt tænkt som en pudsig, lille fortælling om livets vilkårlighed, men russerne har tilsyneladende haft smag for den diskrete humor ...

Ingen kommentarer: