tirsdag den 11. september 2018

Stiftende møde i Selskab for Filosofi og Litteratur

Tid: Søndag den 16. september, kl. 15.00 – 23.00.
Sted: Kældercaféen i LiteraturHaus, Møllegade 7, 2200 København N.
Entré: 200 kr. betales kontant i døren. Pengene dækker for honorar til oplægsholderen, mad og leje af lokale.
Drikkevarer: Kan tilkøbes i baren.
Tilmelding: Send en besked her: Filosofioglitteratur@lists.sdu.dk, eller tilmeld dig mailinglisten her: Mailingliste, eller tilmeld dig på Facebook her: Facebook.

På søndag er der stiftende møde i et nyt selskab, hvis formål det er at formidle et møde mellem filosofien og skønlitteraturen, en granskning af deres indbyrdes forbindelse – og i samme forbindelse: et møde mellem skønlitterære forfattere, litteraturteoretikere og fagfilosoffer.
Dagsorden:

15.00: Velkomst.
15.15: Stiftelse af selskabet = vedtagelse af vedtægter med udgangspunkt i det udsendte vedtægtsforslag. Der kan stilles ændringsforslag til de enkelte paragraffer på selve mødet. Der stemmes ved håndsoprækning. Alle tilstedeværende har tale- og stemmeret.
17.00: Frist for opstilling til arbejdsgruppe og kasserer.
17.30: Valg af arbejdsgruppe og kasserer.
18.00: Diskussionsoplæg ved forfatter og fagfilosof Mathilde Walter Clark.
20.00: Spisning.
23.00: Mødet hæves, og lokalerne rømmes. 


Oplægsholderen Mathilde Walter Clark har sendt os følgende appetitvækker:

"Den ideologiske bølge som nogen kalder identitetspolitik, og som kan være svær at tale om, fordi den ikke har noget centrum — men altså den række af ideer som kommer ud af postkoloniale studier, og hvis terminologi for alle os, der ikke havde læst de samme teoribøger, var rimelig eksotisk da den kom frem herhjemme i 'Hvidhedsdebatten' og hvad der siden har været af kriser i litteraturen, og som i løbet af de sidste 2-3-4 år er blevet så mainstream, at alle kender jargonen til bevidstløshed. Ideologien som en form for nyt magtinstrument, ideerne om hvem der har ret til at sige hvad, og i det hele taget ideen om kunstprodukter som noget der er mere eller mindre ufrivilligt frembragt af sociale energier og ikke et resultat af bevidste æstetiske valg, og kunstnere som repræsentanter for kategorier og grupper og ikke som mere eller mindre geniale individer — forestillingen om identitet i det hele taget og forestillingen om at grupper kan have følelser, om positioner og 'privilegieblindhed' og om 'forkerte' og 'rigtige' læsninger, både af kunst og litteratur, men af alt i det hele taget, det friktionsløse ideal der ligger bag og ikke mindst: De sociale mediers rolle i alt dette. Totalitarismen i hele grundstemningen. Hvad er det vi ser, når vi ser på verden. Som du kan høre har jeg ingen klar linje eller form på det endnu, men jeg synes vi — ikke bare i Selskab for Filosofi og Litteratur, men alle vegne — bør diskutere emnet som var der ild i vores hår!"


Mødet er indkaldt af:
Søren Harnow Klausen (Professor, dr.phil. i filosofi ved Syddansk Universitet) 
Anne-Marie Søndergaard Christensen (PhD i filosofi og lektor ved Syddansk Universitet.) 
Jens Peter Kaj Jensen (forfatter og cand.phil. i filosofi)


Tilmeld dig evt. på Facebook her.

Ingen kommentarer: