fredag den 14. marts 2014

Bestemt

Min nye bog hedder Bestemt og er min første fagbog i 13 år. Den kommer på Bogforlaget Frydenlund.

Det er en bog om de forskellige former for grammatisk bestemthed.


Jeg har undersøgt, hvilke bestemthedsformer vi har i det danske sprog (jeg får det til 13), og så viser jeg ellers, hvordan disse forskellige former dannes, og hvad deres funktion er.

Så laver jeg en lidt langhåret analyse af, hvad brugen af forskellige bestemthedsformer (eller ikke-brugen) gør ved stillejet i litterære tekster. Jeg bruger teksteksempler fra Hans Otto Jørgensens og Peder Frederik Jensens romaner. Det er tænkt som en eksemplarisk analyse, der altså også skal fortælle noget generelt om, hvordan man med fordel kan arbejde med grammatik i litterære fag.

Endelig sammenligner jeg de danske bestemtheder med det tilsvarende sprogelement på et par håndfulde andre sprog, der optræder som indvandrersprog i Danmark. Jeg forsøger at vise, hvordan fx den somaliske brug af bestemthed og den russiske ikke-brug (på de fleste slaviske sprog har man jo ikke bestemthed ) stiller særlige og forskellige fordringer til, hvordan kursister fra disse sprogområder kan undervises i dansk. Derfor har jeg til sidst også lavet nogle målrettede øvelser, som med fordel kan bruges til undervisning af fx hhv. somaliere og russere i dansk bestemthed.

Det kan måske alt i alt lyde lidt nørdet, men jeg har forsøgt at levendegøre stoffet med anekdoter, sære sætningseksempler og nogle forhåbentlig interessante øvelser.

Udgivelsesdagto: 28. marts
Antal sider: 121
ISBN: 9788771183528
Pris: 169 kr.
Bestilles her: http://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/3419


Ingen kommentarer: