onsdag den 23. november 2011

Mavesur kommentar til det videnskabelige niveau i socialmedicinen

Medicinere ved for lidt om statistik.

En socialmedicinsk undersøgelse viser, at singler dør tidligere end mennesker, som lever i parforhold. Det vil sige; der er statisk samvarians mellem singleliv og relativt tidlig død. Gennemsnitligt dør singler x antal år tidligere end doubler.

Da forskerne fandt ud af, at der var denne samvarians, gik de i gang med at forklare, hvordan singleliv kunne fremkalde tidlig død. Det var sådan set ikke svært at finde på plausible årsager: Der bliver set skævt til singlerne, det bliver almindeligvis opfattet som bedre, ja nærmest moralsk bedre, at leve i parforhold end alene, og det er stressende at blive set ned på. Stress er sygdomsfremkaldende og potentielt dødelig.

Eller: Singler spiser dårligere og mere uregelmæssigt end doubler, og sådanne spisevaner er usunde for kroppen.

For eksempel. Sådan kan man forklare det, og sådan gør man.

Men sagen er, at statistisk samvarians ikke er nogen garanti for kausalitet. Det er altså ikke sikkert, at de enlige dør tidligere end de parlige, fordi de er enlige. Der er nemlig andre mulige forklaringer på samvariansen. Det kan være, at singletilværelsen og den relativt tidlige død har en fælles, bagvedliggende årsag.

Måske var jeg i mange år single, fordi jeg var allerhelvedes sur og uomgængelig, og måske var dette ucharmerende træk ved min karakter ikke kun dårligt for mit kærlighedsliv, men også for mit helbred. Måske har al min galde svækket min krop og afkortet mit liv.

Måske var jeg single, fordi jeg havde et skrækkeligt dårlig ånde, og måske kom den fæle lugt fra en dårligt fungerende fordøjelse, en fordøjelse som samtidig gjorde min krop uegnet til et langt liv.

Årsagen til mit singleliv kan også have været, at jeg drak for meget destilleret alkohol. Der skulle angiveligt være kvinder, som ikke sætter pris på denne vane, en vane, som samtidig skulle være skadelig for flere af de vitale organer.

Det er blot eksempler, og sådan kunne man blive ved. Når man læser en statistik og ser, at to entiteter forholdsvis ofte optræder sammen, fx singleliv og tidlig død, skal man ikke, sådan som medicinere og journalister er tilbøjelige til, straks give sig til at forklare, hvordan den ene af de to entiteter (fx singleliv) er årsag til den anden (fx tidlig død). Man skal først overveje, om der kan være en tredje variabel (og en fjerde og en femte ...), som kan forklare dem begge.

Ingen kommentarer: