tirsdag den 2. august 2011

Det var Breivik

RAF var socialister. Det sagde de da selv. De var også marxister og henviste flittigt til marxistisk teori, når de skulle give grunde for deres terroraktioner. Det samme gælder ETA, IRA, PFLP og en lang række andre organisationer. Jeg er også socialist og har skrevet meget om Karl Marx, hvis socialanalytik jeg har enorm respekt for. For nogle af de røde terrororganisationer gælder det endda, at jeg sympatiserer med deres politiske målsætninger, selvom jeg ikke sympatiserer med deres strategi og de midler, de anvender.

Jeg går ind for socialisme og for folkenes ret til national selvbestemmelse, hvilket i visse tilfælde endda kan betyde national selvstændighed.

Men jeg går ikke ind for terror. Jeg går ikke ind for krig mod civilbefolkningen, hverken Israels eller PFLP’s, kunne man sige. Dog synes jeg, at Israels er værst, for de er en stat og har andre muligheder og forpligtelser, men det er en nuancering.

Ikke desto mindre har mennesker, som ikke er socialister, gennem et kvart århundrede forsøgt at gøre mig til medansvarlig for terroraktioner over hele verden, fordi jeg deler (nogle) mål med (nogle af) de røde terrorister. Min socialistiske retorik har gødet jorden for deres ekstremisme.

Det, synes jeg, ikke er rimeligt. Jeg har altid talt mod terrorisme.

Al-Qaeda er muslimer. Det siger de selv. De henviser flittigt til Koranen, når de skal give grunde for deres terroraktioner. Det samme gælder Taleban og en lang række andre organisationer. Jeg er ikke selv muslim, men jeg er indvandrerlærer og har mange venner, bekendte og endda familiemedlemmer som er. Nogle af dem kan også finde på at henvise til Koranen, når de begrunder deres handlinger. Nogle af dem deler religiøse og politiske målsætninger med (nogle) muslimske terrororganisationer, mange andre gør ikke. Jeg ved ikke, om jeg kender nogen, som går ind for Sharia og kalifat i Danmark, det tror jeg egentlig ikke, men kender muligvis nogen, der går ind for det i det land, de er født i. De sympatiserer i givet fald med terroristernes politiske målsætninger, men sympatiserer ikke af den grund med de midler, de anvender.

Man kan sagtens være fundamentalistisk muslim uden at støtte terror, og de færreste af mine muslimske venner og bekendte er fundamentalister.

De går ikke ind for terror, men bliver alligevel skudt den samme terror i skoene.

Det, synes jeg, heller ikke er rimeligt.

Anders Breivik er fascist og terrorist. Han har myrdet 77 mennesker med koldt overlæg. Det har han angiveligt gjort, fordi han mente at disse mennesker var ansvarlige for, at der kom flere muslimer ind i Norge, end han syntes, der skulle komme.

Mange mennesker er enige med Beivik i, at der kommer for mange muslimer ind i Norge. Andre er mere generelt bekymrede for indvandringens omfang i Norge, eller fx i Danmark. Eller de vedtager politiske tiltag, som begrænser denne indvandring.

Nu vil nogen gøre disse mennesker ansvarlige for Breiviks handlinger, selvom de ikke selv er terrorister, men tværtimod taler imod enhver form for terrorisme.

Det, synes jeg, er forkert. Jeg er politisk uenig med disse skræmte mennesker, men man skal heller ikke være urimelig over for sine modstandere.

Det var Breivik, der myrdede de 77 nordmænd. Det er hans ansvar, og det står han alene med. Årsagerne til hans handlinger, hans bevæggrunde, kan vi altid forske i, men ansvaret er hans. Ikke Pia Kjærsgaards, Anders Foghs eller Villy Søvndals.

Ingen kommentarer: