tirsdag den 23. april 2019

Frode-teoremet antaget

Forlaget Spring har haft en såkaldt peerreviewer (altså en fagmand m/k, formodentlig en universitetslærer) til at læse mit litteraturteoretiske manuskript Frode-teoremet igennem, og i dag fik jeg så udtalelsen. Den var god. Det var en klar anbefaling af at udgive manuskriptet.

Det er jeg rigtig glad for, for Spring er absolut et af de mest kompetente forlag, når det gælder litteraturteori. Der vil jeg gerne udkomme!


Peerrevieweren indleder med at skrive:

"Allerførst skal det siges, at manuskriptet er af meget høj kvalitet. Side for side er det klogt, indsigtsfuldt og videnskabelig pålideligt, men måske også lidt monstrøst i sin mangfoldighed.

Når det så er slået fast, kunne man måske komme med forslag til forbedringer:"

Og så foreslår vedkommende forskellige, ret overkommelige, ændringer. Først og fremmest vil han/hun gerne have en anden titel på værket. Så foreslås det at lave slutnoterne om til fodnoter, og jeg skal opsummere værkets erkendelsesproces tydeligere under vejs. Det foreslås også, at jeg udarbejder nogle skemaer over de fortællepositioner, jeg gennemgår, og over andre elementer i teoriudviklingen. 

Det sidste er en virkelig god idé. Jeg forstår alle de konstruktive forslag og tager dem til mig med stor taknemmelighed. 

Til slut skriver peerrevieweren:

"Efter disse forslag skal det endnu engang understreges, at manus indeholder så mange velvalgte og nye eksempler på de fænomener, der undersøges, at bogen kan udgives – selv i dens nuværende tilstand.
...

Ved hjælp af spørgsmålet om en definition af skønlitteratur kommer vi rundt i mange egne af litteraturundervisningens metodefelt. Uden skyggen af polemik bliver alle metoder taget alvorligt og løftet op til modargumentation, inden forfatteren selv kommer frem til sin løsning (s. 140) Den egentlige konklusion falder (s. 262) og lyder således: ”Frode-teoremet er ingen sensationel teori, som pludselig forvandler skønlitteratur til faglitteratur eller omvendt. I det store og hele vidste vi i forvejen, hvilke værker der falder inden for hvilke genrer. Men teoremet kan bruges til at påvise, hvilke træk der i almindelighed afgør og altid har afgjort dette spørgsmål for os , uanset om vi har været os det bevidst eller ej (...).”
Ikke mindst for den systematiske redegørelse for de sidstnævnte træk og desuden med gode eksempler bør bogen bestemt udgives!"

Så nu går det fremad! Jeg håber, at bogen kan nå at udkomme i år!

Ingen kommentarer: